Het team

Maartje Oosterwijk

Maartje Oosterwijk werkt sinds 2007 als logopedist (afgestudeerd aan zowel de Hanzehogeschool Groningen als Universiteit Utrecht). In april 2011 heeft zij de deuren geopend van Logopediepraktijk Oosterwijk in het centrum van Hoogeveen, waar kinderen en volwassenen terecht kunnen voor onderzoek, behandeling en begeleiding op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor en slikken. Hiernaast heeft zij in de periode 2010-2016 ruime ervaring opgedaan als docent aan verschillende logopedieopleidingen in Nederland. Ook verzorgde zij op verschillende locaties in Nederland workshops voor logopedisten, namens de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). In 2017 schreef zij samen met collega Ineke de Groot-Vording het boek ‘SMART in de logopedie; doelen stellen in de praktijk’ ( ISBN 9789023254836), een studieboek voor logopediestudenten en logopedisten. Maartje heeft ruime ervaring met complexe taal- en spraakproblematiek, stemproblemen, logopedie bij COPD en slikproblemen bij volwassenen en ouderen.

Anneloes den Ouden

Anneloes den Ouden werkt sinds 2010 als logopedist (afgestudeerd aan Hogeschool Windesheim Zwolle). Zij heeft sindsdien in de Randstad gewerkt, zowel binnen de kinderlogopedie (speciaal basisonderwijs en vrije vestiging) als binnen de volwassenenlogopedie (spraak-, taal- en slikproblemen, verpleeghuissetting). Anneloes heeft in het bijzonder ruime ervaring met spraaktaalproblematiek (bij meertaligheid) en spellingsproblemen, maar ook met communicatie- en slikproblematiek bij volwassenen met een neurologische aandoening en ouderen. Sinds 2020 woont zij met haar gezin weer in het mooie Drenthe en zal zij haar werkzaamheden voortzetten binnen onze praktijk. Zij zal zich vooral richten op de schoollogopedie en logopedie voor ouderen (NNCZ zorg).

Zwatina Brinks

Zwatina Brinks is in 2024 afgestudeerd aan de Hanzehogeschool in Groningen, waarin zij tijdens haar opleiding stage gelopen heeft in het (speciaal) basisonderwijs en bij Logopediepraktijk Oosterwijk. Zij heeft ervaring opgedaan met het behandelen van kinderen met spraak- en taalproblemen, afwijkende mondgewoonten en volwassenen met adem- en stemproblemen. Sinds haar afstuderen is ze werkzaam bij ons in de praktijk en zal hier dan de behandelingen voor zowel kinderen als volwassenen op zich nemen. Zwatina woont samen met haar man in Assen. 

Marieke Stel

 

Scroll naar top