Het team

Maartje Oosterwijk

Maartje Oosterwijk werkt sinds 2007 als logopedist (afgestudeerd aan zowel de Hanzehogeschool Groningen als Universiteit Utrecht). In april 2011 heeft zij de deuren geopend van Logopediepraktijk Oosterwijk in het centrum van Hoogeveen, waar kinderen en volwassenen terecht kunnen voor onderzoek, behandeling en begeleiding op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor en slikken. Hiernaast heeft zij in de periode 2010-2016 ruime ervaring opgedaan als docent aan verschillende logopedieopleidingen in Nederland. Ook verzorgde zij op verschillende locaties in Nederland workshops voor logopedisten, namens de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). In 2017 schreef zij samen met collega Ineke de Groot-Vording het boek ‘SMART in de logopedie; doelen stellen in de praktijk’ ( ISBN 9789023254836), een studieboek voor logopediestudenten en logopedisten. Maartje heeft ruime ervaring met complexe taal- en spraakproblematiek, stemproblemen, logopedie bij COPD en slikproblemen bij volwassenen en ouderen.

Ilse Kleinheerenbrink

Ilse Kleinheerenbrink werkt sinds augustus 2019 bij Logopediepraktijk Oosterwijk. Zij richt zich vooral op de schoolgaande kinderen en hun ouders, voor behandeling bij spraak- en taalproblemen en afwijkende mondgewoonten. Ilse heeft veel kennis over gedrag bij kinderen: hoe interpreteren we dit en hoe gaan we hiermee om, in het kader van de communicatie? Daarnaast deed Ilse gedurende haar opleiding uitgebreid onderzoek naar de kwaliteit van leven bij afasiepatiënten, als onderdeel van een groter onderzoek, dat werd uitgevoerd bij Treant (locatie Weidesteyn). Daarnaast heeft Ilse eerder haar medewerking verleend aan de Opleiding voor Logopedie, waarbij zij meehielp bij de toelatingsonderzoeken voor nieuwe logopediestudenten. Ilse heeft in het bijzonder ruime ervaring met spraak- en taalproblemen, lezen en spelling en afwijkende mondgewoonten.

Anneloes den Ouden

Anneloes den Ouden werkt sinds 2010 als logopedist (afgestudeerd aan Hogeschool Windesheim Zwolle). Zij heeft sindsdien in de Randstad gewerkt, zowel binnen de kinderlogopedie (speciaal basisonderwijs en vrije vestiging) als binnen de volwassenenlogopedie (spraak-, taal- en slikproblemen, verpleeghuissetting). Anneloes heeft in het bijzonder ruime ervaring met spraaktaalproblematiek (bij meertaligheid) en spellingsproblemen, maar ook met communicatie- en slikproblematiek bij volwassenen met een neurologische aandoening en ouderen. Sinds 2020 woont zij met haar gezin weer in het mooie Drenthe en zal zij haar werkzaamheden voortzetten binnen onze praktijk. Zij zal zich vooral richten op de schoollogopedie en logopedie voor ouderen (NNCZ zorg).

Scroll naar top