Het team

Maartje Oosterwijk

Maartje Oosterwijk werkt sinds 2007 als logopedist (afgestudeerd aan zowel de Hanzehogeschool Groningen als Universiteit Utrecht). In april 2011 heeft zij de deuren geopend van Logopediepraktijk Oosterwijk in het centrum van Hoogeveen, waar kinderen en volwassenen terecht kunnen voor onderzoek, behandeling en begeleiding op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor en slikken. Hiernaast heeft zij in de periode 2010-2016 ruime ervaring opgedaan als docent aan verschillende logopedieopleidingen in Nederland. Ook verzorgde zij op verschillende locaties in Nederland workshops voor logopedisten, namens de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). In 2017 schreef zij samen met collega Ineke de Groot-Vording het boek ‘SMART in de logopedie; doelen stellen in de praktijk’ ( ISBN 9789023254836), een studieboek voor logopediestudenten en logopedisten. Maartje heeft ruime ervaring met complexe taal- en spraakproblematiek, stemproblemen, logopedie bij COPD en slikproblemen bij volwassenen en ouderen.

Anneloes den Ouden

Anneloes den Ouden werkt sinds 2010 als logopedist (afgestudeerd aan Hogeschool Windesheim Zwolle). Zij heeft sindsdien in de Randstad gewerkt, zowel binnen de kinderlogopedie (speciaal basisonderwijs en vrije vestiging) als binnen de volwassenenlogopedie (spraak-, taal- en slikproblemen, verpleeghuissetting). Anneloes heeft in het bijzonder ruime ervaring met spraaktaalproblematiek (bij meertaligheid) en spellingsproblemen, maar ook met communicatie- en slikproblematiek bij volwassenen met een neurologische aandoening en ouderen. Sinds 2020 woont zij met haar gezin weer in het mooie Drenthe en zal zij haar werkzaamheden voortzetten binnen onze praktijk. Zij zal zich vooral richten op de schoollogopedie en logopedie voor ouderen (NNCZ zorg).

Amanda Kraan

Amanda Kraan is in 2016 afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool in Groningen. Na haar afstuderen werkte zij in verschillende zorginstellingen in Deventer en in Stadskanaal en omgeving. Hier behandelde zij voornamelijk volwassenen en ouderen met spraak-, taal-, slik- en stemproblemen als gevolg van onder andere hersenletsel en verschillende ziektebeelden. Sinds 1 september 2021 is Amanda werkzaam bij Logopediepraktijk Oosterwijk. Om haar kennis te verbreden richt zij zich nu voornamelijk op de behandeling van spraak-/taalstoornissen bij kinderen. Amanda woont samen met haar gezin in een prachtig dorp in de omgeving van Groningen.

Wendy Cloo

Wendy Cloo is in 1999 afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool in Groningen. Na haar afstuderen heeft zij altijd met kinderen gewerkt in diverse settingen zoals het speciaal basisonderwijs, een kinderbehandelcentrum en de preventieve logopedie. Wendy heeft ruime ervaring met oa taal- en spraakproblemen, afwijkende mondgewoonten en kinderen met een ontwikkelingshulpvraag.  Daarnaast is ze gespecialiseerd in Ondersteunende Communicatie (OC). OC omvat alle strategieën, communicatievormen en hulpmiddelen waardoor het overbrengen van een boodschap ondersteund of alternatief geuit kan worden indien iemand zich via spraak (nog) niet voldoende kan uitdrukken. Wendy zal zich binnen onze praktijk voornamelijk richten op het behandelen van schoolgaande kinderen.

Scroll naar top