Het team

Maartje Oosterwijk

Maartje Oosterwijk werkt sinds 2007 als logopedist (afgestudeerd aan zowel de Hanzehogeschool Groningen als Universiteit Utrecht). In april 2011 heeft zij de deuren geopend van Logopediepraktijk Oosterwijk in het centrum van Hoogeveen, waar kinderen en volwassenen terecht kunnen voor onderzoek, behandeling en begeleiding op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor en slikken. Hiernaast heeft zij in de periode 2010-2016 ruime ervaring opgedaan als docent aan verschillende logopedieopleidingen in Nederland. Ook verzorgde zij op verschillende locaties in Nederland workshops voor logopedisten, namens de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). In 2017 schreef zij samen met collega Ineke de Groot-Vording het boek ‘SMART in de logopedie; doelen stellen in de praktijk’ ( ISBN 9789023254836), een studieboek voor logopediestudenten en logopedisten. Maartje heeft ruime ervaring met complexe taal- en spraakproblematiek, stemproblemen, logopedie bij COPD en slikproblemen bij volwassenen en ouderen.

Anneloes den Ouden

Anneloes den Ouden werkt sinds 2010 als logopedist (afgestudeerd aan Hogeschool Windesheim Zwolle). Zij heeft sindsdien in de Randstad gewerkt, zowel binnen de kinderlogopedie (speciaal basisonderwijs en vrije vestiging) als binnen de volwassenenlogopedie (spraak-, taal- en slikproblemen, verpleeghuissetting). Anneloes heeft in het bijzonder ruime ervaring met spraaktaalproblematiek (bij meertaligheid) en spellingsproblemen, maar ook met communicatie- en slikproblematiek bij volwassenen met een neurologische aandoening en ouderen. Sinds 2020 woont zij met haar gezin weer in het mooie Drenthe en zal zij haar werkzaamheden voortzetten binnen onze praktijk. Zij zal zich vooral richten op de schoollogopedie en logopedie voor ouderen (NNCZ zorg).

Chantal de Groote

Chantal de Groote werkt sinds 2015 als logopedist en is afgestudeerd aan de Hanze Hogeschool Groningen. Chantal heeft langere tijd in de vrije vestiging gewerkt, waarbij ze zich heeft gericht op het behandelen van schoolgaande kinderen met spraak- en taalproblematiek, afwijkende mondgewoonten en lees- en spellingsproblemen. Daarnaast heeft ze ervaring op het speciaal basisonderwijs voor kinderen die doof/slechthorend zijn en/of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Ook heeft ze jonge kinderen behandeld in voorschoolse communicatiegroepen, zowel individuele behandelingen als in groepsverband. Binnen onze praktijk zal ze zich voornamelijk richten op het behandelen van peuters en schoolgaande kinderen. 

Marlies Lugtenberg

Marlies Lugtenberg werkt sinds 2009 als logopedist. Tot 2018 heeft zij gewerkt in de vrije vestiging, als logopedist voor kinderen en volwassenen. Hier heeft zij onderzoek gedaan en behandeling gegeven op het gebied van spraak, taal en stem en stotteren. Daarnaast werkt zij sinds 2018 voor Kentalis, waar zij ruime ervaring heeft opgedaan op het gebied van  spraaktaal ontwikkelingsstoornissen en dove en slechthorende kinderen.
Marlies heeft Marlies veel kennis over lees- en spellingsproblemen. Zij heeft zich onder andere gespecialiseerd in : taalstoornissen bij meertalige kinderen, sensorische informatieverwerking, beginnende geletterdheid bij kleuters, communicatieve taaltherapie, stotteren bij kinderen, technisch lezen en spellingsproblemen, PROMPT, autisme, fonologische stoornissen.

 

 

Scroll naar top