Logopedie voor kinderen

Taalproblemen
Logopedie helpt bij problemen binnen de taalontwikkeling. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld een moeizame start van de taalontwikkeling, problemen met de woordenschat, de zinsbouw of met taalgebruik in sociale situaties. Logopedie helpt bij een TOS, een Taalontwikkelingsstoornis.

Spraakproblemen
Logopedie helpt bij problemen met het leren van de spraakklanken, problemen met verstaanbaar spreken of bij problemen met vloeiend spreken (stotteren).

Stemproblemen
Logopedie helpt bij problemen met de stem, bijvoorbeeld kinderheesheid. Hierbij is aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind, het stemgebruik en gezond stemgedrag. 

Afwijkende mondgewoonten
Logopedie helpt bij open mondgedrag en mond-ademen, bij een afwijkende slikbeweging (bijvoorbeeld: slikken met een afwijkende tongbeweging). Ook helpt logopedie bij afwijkend kauwen (bijvoorbeeld: moeite met kauwen door een afwijkende spierspanning in het mondgebied) of bij afwijkende zuiggewoonten (bijvoorbeeld langdurig duimen).

Slikproblemen
Logopedie helpt bij veilig slikken van eten en drinken.

Scroll naar top